Hz Mevlana Sözleri-Kısa Mevlana Özlü Sözleri

hz mevlana sözleri resimli
hz mevlana sözleri resimli


"Kalp Sırrına Erenler; Neler Yapar, Bilir Misin...?"
"Kızmazlar... Küsmezler... Kırmazlar...
Kırılmazlar...
...Her Şeyde Bir Güzellik Bulurlar...
"Hiçbir Şeyi İnsanoğlundan Bilmezler ;
"Rab’binden Bilirler’ Her Şeyi ;Ondan Umup
Beklerler...
Ve, Susarlar...Susarak Konuşurlar..
MEVLANAhz mevlana sözleri 
Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır.

Ne zaman gökyüzüne Bir nefes Bir dua gönderdin de Ardınca  ona benzer bir iyilik gelmedi???

Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar.

Güneşin ışığı pisliğe vursa bile pislenmez, ışıktır o.

İstediğin kadar inançlıyım de namaz kıl, sadaka ver. Umut verip, güven aşılayıp da yarıyolda bıraktığın insanın gönül sadakasını her iki dünyada da veremezsin.

Aşk nedir, bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor.

Tam inanç aynası kesilen kişi, kendini görse bile, Tanrı’yı görmüş olur.

CahiI kişi güIün güzeIIiğini görmez, gider dikenine takıIırhz mevlana sözleri 
Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.

Her zaman doğruyu söyle, ama her zaman her doğruyu değil.

Aslında tesbih, seccade, tevbe, sofuluk, günahtan sakınma, bunların hepsi yolun başıdır. Hak yolcusu aldandı da bunları varacağı konak sandı.

Nasıl olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner?


hz mevlana sözleri 
Adam savaşmakla çetin er sayılmaz, öfkelendiği zaman kendini tutabilendir çetin.

Pirenin ısırışından meydana gelen yanış, seni yılan soktu mu yok olur gider.

Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap.


hz mevlana sözleri 

Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.

Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.

Göz iki, kulak iki, ağzımız ise tektir. Çok görüp, çok dinleyip, az konuşmak gerekir.

Aşk dediğin ya Allah'tan gelmeli. Ya Allah için olmalı. Ya da Allah'a ulaştırmalı; yoksa yerle bir olmalı.


hz mevlana sözleri 
Oruç tutmak güçtür, çetindir ama Allah’ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından, bir derde uğratmasından daha iyidir.

Aklın başına gelince pişman olacağın bir işi sakın yapma.

Pergel gibiyiz; bir ayağımız sımsıkı şeriata bağlı, Diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşıyoruz.

Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki.

Huzurunda bulunmayanlara bile böyle elbiseler, böyle yiyecekler verirse, kim bilir konuğun önüne ne nimetler koyar.

Allah mermere emir vermez.

Ey Tanrı kitabının nüshası insanoğlu! Sen, kainatı yaratan Hakk'ın güzelliğinin bir aynasısın!


hz mevlana sözleri 
Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.

Hırs, çirkinlikleri bile güzel gösterir.

Ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman, yıl gibi gelir.

Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar

Akıl bütün gidilecek yolları bilse bile, gene aşk yolunu bilemez, şaşırır kalır.

Geminin içindeki su, gemiyi batırır. Geminin altındaki suysa, gemiye arka olur.

Allah merhalesinde akıl beygirine yol yoktur.

Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.


hz mevlana sözleri 
Tavus kuşu gibi sadece kanadını görme, ayağını da gör.

Aşk, öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı ne de sonu vardır.

Bedenler, ağızları kapalı testilere benzerler. Her testide ne var? Sen ona bak.

Dil, anlamlara bir oluktur adeta, fakat nereden sığacak oluğa deniz?


hz mevlana sözleri 
Başkalarına imrenme, çok kimseler var ki senin hayatına imreniyorlar.

Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çalışır.

Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.

Yeryüzü ile dağda aşk olsaydı, gönüllerinde bir ot bile bitmezdi.

Bazen diyorum ki; "ne olacak söyle gitsin".. Sonra diyorum; "Söyleyince ne olacak, sus bitsin" ...

Resimler ister haberleri olsun,ister olmasın,hepsi de ressamın elindedir,o elden çıkar.

Bir kişi Allah'tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa; Allah da onu başkasına muhtaç etmez.

Eğri ayağın gölgesi de eğridir.


hz mevlana sözleri 
Bizim sözlerimizin hepsi nakit, başkalarınınki nakildir. Nakil, nakdin fer'idir.

Sıkıntı ve huzursuzluk mutlaka bir günahın cezası, huzur ise bir ibadetin karşılığıdır.

Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, Neye güldüğünden ise zekâsını ve seviyesini anla.

Hiçbir kafire hor gözle bakmayın. Müslüman olarak ölmesi umulur çünkü.

Ben kilitten seslenen bir kapı anahtarı gibiyim sanki. Sanır mısın ki benim sözüm sadece bir sözdür.

Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok.


hz mevlana sözleri 
Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir. Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır.

Kuru duayı bırak, ağaç isteyen tohum eker.

Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için değil.

Sarhoş, cinayeti yapar da sonra "özrüm vardı, kendimde değildim" der. Kendinde olmayış,kendiliğinden gelmedi sana,onu sen çağırdın.
Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.

Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun? Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi?

Ben, İnsanlara faydam dokunsun diye bu dünya zindanında kalmışım. Yoksa hapishane nerede, ben nerede? Kimin malını çalmışım?


hz mevlana sözleri 
Tahta içinde yaşayan kurt, o tahtanın fidan olduğu vakit ki halini bilir mi hiç?

Can, aşktan binlerce edep öğrenmede, öylesine edepler ki mekteplerde okunup öğrenilmesine imkan yok.

Bilgiye ulaştı mı ayak, kanat olur.

Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir.

Alışsan güvercin sallanan kamıştan kaçar mı hiç?O kamıştan göklere uçan yere alışmamış olan güvercin ürker,kaçar.

Cebi zengin fakat ruhu fakir olan insanın hali çok rezil! Çünkü o; herşeyin fiyatını bilir, değerini değil.


hz mevlana sözleri 
Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler

Çirkinlikle güzelliği görünüşle değil, akılla ayırt edin.

Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.

Mademki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun; bu, Allah’ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir.

Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının.

Sen değerinle ve düşüncenle, iki âleme de bedelsin, ama ne yapayım ki kendi değerini bilmiyorsun.

Denizde inciler derinde olur. Çerçöp sahilde olur.

Bazı insanlar vardır ki selam verirler ve selamlarından is kokusu gelir. Bazıları da vardır ki selam verirler ve onların selamından misk kokusu gelir.

Dostun yanına hediyesiz gitmek, buğdaysız değirmene gitmek gibidir.

Denizin kenarına kadar, ayakların izi vardır. Ama denize girdikten sonra ne iz kalır, ne işaret.


hz mevlana sözleri 
Durma! Çabuk gel. Gelmem deme! Ne evet demek yaraşır sana, ne hayır. Dostum, senin şanına sadece gelmek yaraşır.

Sen bizim suretimize (yüzümüze) değil, siretimize (ahlakımıza) bak.

Dün çimen benim ayaklarımın altında idi bugün üstümde bitiyor. Görüyor musun? Toprak günahlardan başka herşeyi örtüyor.

Ümit, güvenlik yolunun başıdır. Yolda yürümesen de daima yolun başını gözet. "Doğru olmayan şeyler yaptım." deme, doğruluğu tut. / O zaman hiçbir eğrilik kalmaz. / Doğruluk Musa’nın asası gibidir. Eğrilik ise sihirbazın sihrine benzer. Doğruluk ortaya çıkınca onların hepsini yutar.


hz mevlana sözleri 
Ey kardeşim! Sen fikirden ve düşünceden ibaretsin. Senin varlığın bunlardandır. Geri kalan sinir ve kemiktir ki, onlar hayvanlarda da vardır.

Gönlü ışık yakmayı, aydınlanmayı öğrenen kişiyi, güneş bile yakamaz. Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen benliğini yakıver.

Eden kendisine eder. Yapan bulur ve çeker. Unutma! Kazanmak koca bir ömür ister! Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter.

Yüz binlerce birbirine benzeyenleri seyret de aralarında ki yetmiş yıllık farka dikkat et. İki şey birbirine benzeyebilir: Acı su da berraktır, tatlı su'da...

Ey özden habersiz gafil! Sen hala kabukla öğünüyorsun!

Ömründen nasibin, kendini Sevgiliden mesut bulduğun andan ibarettir.

Ey Zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.

Şunu iyi bil ki safları yaran, her şeyi yenen aslanla savaşmak kolaydır; gerçek kahraman odur ki önce kendi nefsini yener.

Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin.

Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi hep yeşil ve güzeldir.

Güzel üslupla söz söyleyenleriz; Mesih'in talebesiyiz; nice ölülere tuttuk da can üfürdük biz.

Nice bilginler vardır ki gerçek bilgiden, hakiki irfandan nasipsizdirler. Bu ilim sahipleri, bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil.

Göz iki, kulak iki, ağzımız ise tektir. Çok görüp, çok dinleyip, az konuşmak gerekir.

Nice kişiler vardır ki dizimin dibindedirler, ama benim için sanki Yemen’dedirler. Yemen’de olan niceleri de vardır ki sanki dizimin dibindedirler.

Gözyaşının bile görevi varmış.. Ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış.

Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, hiç aramamak demektir.

Güzel söyle de halk, yüzyıllar boyunca okusun. Tanrı'nın dokuduğu kumaş ne yıpranır, ne eskir.

Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz.
Gökyüzünde, yıldızlar arasında parlak ay nasıl görünürse aşık da yüzlerce kişi arasında öyle görünür, o göründümü herkesin parlaklığı söner.

Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı.

İnsaf et, aşk güzel bir iştir! Onun bozulması, güzelliğini kaybetmesi, tabiatın kötü niyetli oluşundandır.

Allah ile olduktan sonra, ölüm de ömür de hoştur.

Her dil, gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır.

Bal yiyen, arısından gocunmaz.

Hiçbir mal sizin değil, neyi bölüşemiyorsunuz? Hiçbir can sizin değil, niye dövüşüyorsunuz?

Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez.

Hırs insanı kör ve ahmak eder. Bilgisiz hale sokar da ölümü kolaylaştırır.

Ne mutlu o kimseye ki kendi ayıbını görür.

Herkes dışını süslerken, sen içini, kalbini süsle. Herkes başkasının ayıbını araştırırken, sen kendi ayıplarınla meşgul ol.

İyiliği ve ihsanı tamamlamak, başlamaktan daha iyidir.


hz mevlana sözleri 
İnsanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.

Bu dünya bir tuzaktır, tanesi de arzular.

İstediğin kadar inançlıyım de namaz kıl, sadaka ver. Umut verip, güven aşılayıp da yarıyolda bıraktığın insanın gönül sadakasını her iki dünyada da veremezsin.

Balığa, denizden başkası azaptır.

Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır.

Soru da bilgiden doğar, cevap da.

Kötülerin kötülüklerine acıyın. Benliğin, kendini görüp beğenmenin etrafında dolaşmayın.


hz mevlana sözleri 
Adalet nedir? Ağaçları sulamak. Zulüm nedir? Dikene su vermek.

" Susamak ile Susmak çok benzerdir ; 
Birinde dilin, diğerinde Yüreğin' kurur.
...

Kendine gel, yepyeni bir söz söyle de dünya yenilensin! Sözün öylesine bir söz olmalı ki; Dünya'nın da sınırını aşmalı. Sınır nedir, ölçü ne? Bilmemeli!

Onun şekline, rengine bakma; azmine ve maksadına bak.

Korku erkektir, umut ise dişi; onlardan ölümsüz ve temiz şeyler doğar.


hz mevlana sözleri 
Surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak.

Ey-sevgili, ilacım de sensin, çarem de sensin.
Yüz parça olmuş gönlünnün nuru da sensin,
çaresiz gönlümde, senden başka ne varsa hepsi yok oldu,
Beni kimsesiz bırakma! Gel!

MEVLANA Sözleri Sayfa 2 tıkla


Mevlana Sözleri, En Güzel Mevlana Sözleri, Anlamlı Mevlana Sözleri, Çok Güzel Mevlana Sözleri, Anlamlı Mevlana Mesajlari, Mevlana Sözleri, Etkileyici Mevlana Sözleri, Full Mevlana Sözleri, Mevlana Sms'leri, Kısa Mevlana Sözleri, Kısa Anlamlı Mevlana Sözleri,En Anlamlı Mevlana Mesajları. Mevlanayla İlgili Kısa Sözler, Anlamlı Mevlana Sözleri, Etkili Mevlana Sözleri

snapchat resimli güzel sözlerSnapchat Sözleri Resimli Sözlerini Paylaşabilir Ruh Halinizi Yansıta bilirsiniz

Instagram Durum Sözleri, Instagram Mesajları

Ve Aşk; bizans kadar kahpe artık . . !
Bazen Kırılsam Da Susuyorum , Kırmaktan Korktugum İçin. . !
Bazılarına Âşık Olmayın; Belki Arkadaşlıkları Daha Güzeldir…
Büyük Sahtekarlar Küçük Ayrıntılarda Doğrucudur.
Kiminin En Büyük Hayali Zenginliktir , Kimininse En Büyük Zenginliği Hayalleridir.
Her Dost Dosdoğru Dost Olmuyor.
Yɑnlış insɑnlɑr için yɑptığım doğrulɑr
Ben Her Şeyimi Ayıkken Kaybettim
Kahır; Aşkın Mektubudur
Kɑybeden benden olur
Varsa giderin beraber gidelim.
Giden dönmedi, Kɑlɑn unutmɑdı.
Söz, dile geldi mi, öz harcanır.
Varlığı yetersiz olanın, yokluğU kayıp değildir!
Sırf seninle diğer tarafta karşılaşmamak için, helal ediyorum hakkımı..
Adiliğine boncuk tɑktɑ nɑzɑr değmesin…
Kalbin kemiği yok diye kırılmaz mı sandın
YaIancı gözIer.
Her dost dosdoğru dost olmuyor.
Hayat çoğu zaman böyledir;sevdiğin başka sevenin başka!
Maalesef bende tam senlik bir kelime var. Şerefsiz..

Silahı bilmem ama boş insanı şeytan doldurur…
Denize kıyısı olmayan insanları hiç sevemedim
Gülmüyorsun ki. gülsen kapanacak yüreğimde açtığın yara.
Silah patladıktan sonra, mermiler kimseye saygı göstermez.

İnsanların hayallerini  kırma.. Belki de sahip olduğu tek şey odur.
Yaşasak mı ölsek mi, karar vermek zor. 
Emin ol sana nokta koymak bana koymaz!
Karşılıksız sevmek damla damla ölmektir.
Sen de yaz yaz yaz, bir kenara yaz bütün sözlerini.
Elvedɑ dercesine bɑkɑn gözlerine eyvɑllɑh çeker giderim…
Giderim kendimden ötelere ...
Her şeyi boşverdim boşverdiklerimin arasına hoşgeldin.
En çok gözlerime gömülürsün, gözlerimi kaparım. vasiyetimi yazarım.
Bir yanlızlık inşa ediyorum ki sorma : mimar sinan halt etmiş yanımda!
Sevmek bir eylemdir. ßu yalnızlık ßenim ilişmeyin...

Heyecɑn mı ɑrıyorsun? Pin kodunu 2 defɑ yɑnlış gir 3. de heyecɑnı gör.
Bilmemek ayıp değil yeterki çaktırma.
Whatsapp’ı keşfetmeni bekliyorum.
Mevsimin Suçu Yok, YokLuğun Soğuk!
Sessizliği dinle, söyleyecek çok şeyi var.
Hayal kırıklıklarını hiçbir alçı tutmuyor.
Ancak yaradan dener kulunu, insan insanı denerse kalp hüküm giyer...
Adiliğine boncuk takta nazar değmesin!!!..
Hayallerimiz düştü evet akla zarar firarda.
Bir kez kaybettim, sonrakileri umursamadım.
Bir kɑdın ɑrɑmɑktɑn vɑzgeçmişse, konu kɑpɑnmıştır; ɑğlɑ öküzüm ɑğlɑ…
Elektronik etkiye şizofrenik tepki verdim sadece..!

Bizimkisi bir aşk hikayesi değildi, bizimkisi aşktı gerisi hikayeydi.

Gitmek” sadece bir eylemdir. “Unutmak” ise kocaman bir devrim.
Bende duran zaman sende nasıl geçiyor
Ne kadar seni yazmaya kalksam, aklımdaki seni mısralara sığdıramıyorum
Verdiği umudu geri alan aldığı ahı da güle güle kullansın…
Hadi kaldır kadehini sevgili varsa şerefine yoksa gidişine
Cehenneme direk
Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin..
Seni sevdiğim kadar ibadet etseydim, cennette köşküm olurdu...
Ya al götür kalanımı. Ya da gel, tamamla eksik kalan yanımı…
Adam gibi seveni coook zor bulduk!!!
Kalbim atmak icin seni bekler
Kurt ölecegini bilsede ite köpege El Açmaz..
Ne kadar seversen sev tabut tek kişilik...
Alemın derdı ben olmusum demekkı zamanında cok koymusum
Ölümle sevgi arasında kaldım aşkım
Hayatın ordusunda her insan yalnız savaşır.
Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur.
Tek kişilik miydi bu şehir, Sen gidince bomboş kaldı.
Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.
Benden aşkı tarif etmemi beklemeyin. Çünkü edemem. Aşk tarif edilemez muhteşem bir duygudur
Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının aklını da kullanır… 
Gecenin karanlığında, güneşin ışığında, Suyun damlasında, selin coşkusunda Kimi yanımdasın kimi rüyamda Ama hep aklımdasın sakın unutma.
Ben senin mutluluğunu istiyorum dedi ve aldı gitti.
İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, fazla ışıkta da
Ağır geliyorsa yaşam, rabbine sığınacaksın paşam.
Ben seninle tanıştığım gün bütün kadınların cenaze namazını kıldım.
Elalem cuzdanını koyar ben yuregımı koydum
Nokta kadar menfaat için virgül kadar egilmem!
Bir bu gün, iki yarına bedeldir.
Kalbime giden yollarım unutma çalışmalarından dolayı kapalıdır.
Beyniniz gibi sizde küçüksünüz…
Ben ıraklarda suskun bir mevlevi.. Sen ise kalbimin Aşk-ı kıyameti..​
Her suskunluk; Bir iç kanamasıdır ilişkilerde…
Yıldızlara uzanan ellerimde bir isyandır yalnızlığım.

Beni unutarak değil, severek bağışla.
Gözlerimin rengi standart ama bakışlarım adamına göre değişiyor.
İnsɑn güven kokmɑlı…
Yüreğime bir türlü o gitti diyemiyorum.
“Duydum ki böbreğinde taş varmış sevgili. Kesin kalbinden düşmüştür.”
İnsan düşeceği yere çıkmamalıdır.
Üzülme ne olur, bugünler dün olur.
Yalnızlığım; hayatımın tek sırdaşı.
'UNUT' demekten daha büyük bir küfür yoktur benim yüreğimin lugatında..
Yıldızların altında en azından deniyoruz.
ßeyniniz qbi sizde küçüksünz…
Bu yalnızlık benim ilişmeyin…
Ask havuzuna salaklar düser     
Sevgili varsa şerefine yoksa gidişine
Aşağıda olan, düşmekten korkmaz.
Sadece biraz sessizlik istiyorum.
Gönül hep seni ister ama…
Ne tövbeler ettik yepyeni günahlar icin...
Hepiniz benden ırak
Büyük sahtekarlar küçük ayrıntılarda doğrucudur.
Bunlar da geçecek şüphesiz. seni unutmama kaç yüzyıl kaldı ki..

Her suskunluk; Bir iç kanamasıdır ilişkilerde…
insan, alışkanIıklarının pek çocuğudur.

Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var..

Ve herkes kendi ruhunun rengini bulaştırır etrafındakilere.

”Gidiyor” diyorum..

Her günüm en güzel günüm.

Takılmış plak gibi kendinizi tekrarlıyosunuzz

+18+ (beyin yaşı )
Açtığın yaralara zaman ve dua sürdüm bekliyorum.

Başını dik tut prenses tacın düşmesin.

Seni unutmama kaç yüzyıl kaldı ki..

Sesli güler, sessiz ağlarım.
Kaç lisan bilirsen bil; terk edilmeyi, yüreğine tercüme edemeyeceksin.
Hayatım da daha önce Fırtınalar geçti, Ama onlar gerçek sevgi Değildi.
Bazen kırılsam da susuyorum
Sırrını vermiş olduğun kişiye, özgürlüğünü de satarsın
Dışarda bana bakanlar umrumda olmaz çünkü ben normalim onlar anormal .!
Çoklu kişilik bozukluğu..
Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

Gözümden akan yaşlar, değerimi bilmeyen şerefsizlere sadakam olsun

Zormu geldi adam gibi sevmek..!!
Kalbime söyleyemedim gittiğini, seni halen benimle biliyor…
Bir otobüs ɑşkıydı belki bizimkisi benim yolum “son durɑk” seninkisi “müsɑit bir yer”di
Kızlɑr mutlɑkɑ evlenin…Hiç bir erkek cezɑsız kɑlmɑmɑlı.
Hayatta seyirciler ve oyuncular vardır…ben kuralları koydum isteyen seyreder isteyen oynar…
İşte gidiyorum… ‘ penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine ‘
Masumduk... şeytan ve nefisle tanışmadan önce.
Aldatmak hata değildir, kimse yanlışlıkla soyunup sevişmez.
Önceden altını çizdiklerimin şimdi üstünü çiziyorum…
Karşılıksız sevmek damla damla ölmektir.

Güzel Sözler

Güzel Sözler

"Hangisi daha zor bilmiyorum," dedim.
"Birini aniden kaybetmek mi, yoksa onu yavaş yavaş, günden güne kaybetmek mi?"
Sevdiğin kadına sahip çıkamıyorsan, Annenle güne gideceksin paşam..
Piyangonun sana çıkmadığına çok şaşırdım. Halbuki bütün numaralar sendeydi..
Siz nasıl ‘rol yaparsanız, bende öyle ‘senaryo’ yazarım. Sıkıntı yok..
Kim demiş erkek dayıya çeker diye! Bazı erkekler var aynı halası!
Ben kendi kusurlarımla dalga geçen bir insanım. Senin sokmaya çalıştığın lafa mı üzülecem..
Bağlanmaktan korkuyorum dedi. Tasmasını çıkardım gitti..
Kendini beğenmiş insanları severim. Hiç kimsenin beğenmediği bir şeyi beğenmek, ayrıcalıktır..
Trip atmasın, dırdır etmesin, hep elimin altında olsun, nazlı nazlı süzülsün istiyorsanız, balık alıp besleyin..
Eski sevgilimin yeni sevgilisine soruyorum antikacımısın?
Defterini dürdüğüm insanların muhasebesini tutmuyorum. İade faturasını kesip, hatalı mal olarak iade ediyorum..
Wi-fi görmüş telefon gibi her önünüze gelene bağlanmayın..
Sponsor Bağlantılar
Hiç Kimse Sen Olamaz Diye Birşey Yok, Ben Kimseye Sen Olma Şansı Vermiyorum O Kadar..
PaRaSı VaRsa TaMaM DiYeN KaDıNlar, NeFeS Alsın Yeter diyen adamlara layıktır.
Bu laflar sana kapak olsun, Fena tutturdum helal olsun, Tipin yokki seklin olsun, Ikile canim yolun acik olsun…
Yüzüne her guldugum kendini degerli sanmasin, Ben sadece gülmeyi seviyorum.
Hayatımı film yapsalar sen araya giren reklam olursun.
İmkansız olduğun için cesaret edemediğimi sanmıştım, meğer cesaret edemediğim için imkansız olmuşsun.
Bana kalbimdesin deme, bilirsin kalabalıkları sevmem. whatsapp durumları
Kırgınlığım lunaparkta unutulmuş bir çocuğun nefreti kadar, sorun atlıkarıncalar değil, arkamdan dönüp duran dönme dolaplar.
Buğulu camlardaki sözler gibisin; yani nefesim olmadan bir hiçsin.
Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene.
Şerefin kadar konuş desem, ömür boyu susacak insanlar tanıyorum.
Ben en azından katilimi tanıyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte, kim vurdu ya gideceksin.
Sana biraz adam ol diyeceğim seni de zor durumda bırakmak istemiyorum.
Kızlar erkeklerin “gelirlerine” erkekler kızların “giderlerine” baktığı sürece, biri gelir biri gider.
Ederinden fazla değer soytarıyı kral eder.
Üzülme, seni unuttuğumu sandın, her köpek havladığında aklımdasın…
bana yol vermeyi düşünmeden önce sana verdiğim yolda yürümeyi öğren…
şimdi sensizliğin provalarındayım bittiğinde sen de beni ayakta alkışlayacaksın….
Barbi değil harbiyim önüme geleni değil ADAM olanı severim!!!!!!
Benimle Kurduğun Hayalleri Başkasıyla yaşayacak Kadar Ucuzsan Bende Seni Görünce Tanımayacak Kadar Pahalıyım.
Şimdi herkes kendine bir daire çizsin ve kendi çapında eğlensin!
Parfüme falan gerek duymazdı annem… Doğuştan cennet kokardı zaten…
Olmadığın biri olarak sevilmektense, olduğun biri olarak nefret edilmek daha güzeldir…
Durgunlaşmışsın diyenlere inat. Rüzgar ektim fırtına biçeceğim !
Alttan aldık yeteri kadar, bundan sonra herkes ederi kadar!
Sizin para verip giremediği yere Ben selam verip giriyorum
Aklımdan geçtin gittin, kim bilir yine kime gidiyordun.
Şerefin kadar konuş desem, ömür boyu susacak insanlar tanıyorum.
Sevebileceğim birine benziyordun dedi. Olsun dedim, sen de insana benziyordun.
Allah’ım yağmur yağdır yeryüzüne, pislik çok!
Ağır yola hafif insanla çıkarsan, harcanırsın.
Hayatta iki şeyi bileceksin. Benimsen kıymetini, değilsen haddini!
Kimi insan vardır, yokluğunda yeri dolmaz… Kimi insanda vardır, varlığında bir halt olmaz!
Gidişin hiç koymadı ki, ben zaten senin yürüyüşüne hastayım!
Canını yakıp ısınasım var…
Gidiyor musun? Git! Soytarısı terk etti diye, kralın sarayı yıkılmaz.
Ey iki adımlık yerküre, senin bütün arka bahçelerini gördüm ben.
Sen çok güzel bir yalandın, benim hep inandığım…
Yediğiniz yemeğin fotoğraflarını çekip paylaşacağınıza, yediğiniz yemeği paylaşın!
Gidene yol yakışır, sevene bu kalp tıkır tıkır çalışır!
Haddinden fazla değer, soytarıyı kral eder.
Her lafa verecek bir cevabım var ama önce lafa bakarım laf mı diye, sonra da söyleyene bakarım adam mı diye.
Yüksekten uçmanın bir önemi yok, yorulup ayağımın dibine düşeceksin.
Ben asla pes etmem, fakat sen savaşmaya değer misin?
Küçükken hayvanlarla konuşmak isterdim, şimdi birçok hayvanla konuşuyorum.
Yüce Allah’ım! Sen beni dost gözüken gevşeklerden koru, düşmanlarımın aklını ben zaten alırım!
Yıkılır mıyım sanıyorsun? Sarsılmam bile! Cam gibiyim, bazıları ne kadar kırarsa kırsın; kırıldıkça keskinleşirim!
Sen hayata at gözlükleriyle bakmaya devam edersen, birilerinin çüşşş demesi zoruna gitmesin.
Kara kalem resim yapmayı seviyorum. Çünkü kimin ne renk olduğunu hala çözemedim.
Kime kıymet versem hayatımı ‘kıyamete’ çevirmesini iyi biliyor.
İster kal ister git, çünkü ne gelişin hoşluk ne de gidişin boşluk yaratır hayatımda!
Kafan çekmiyorsa operatörünü değiştir yavrum…
Ne olurdu yani, bir sene de insanlık moda olsa.
Neden gittiğinle değil de, niçin dönmediğinle ilgileniyorsa bir insan, bencildir.
Giderek terbiyesizleşiyorsan, hayatın ne mal olduğunu anlıyorsun demektir.
Eskiden uğruna dünyaları yakardım, şimdi bir kibrit bile çakmam.
Allah’ım! Teknik servis gibiyim, tüm arızalar bana geliyor!
Peşinden koşacağımı düşünüyorsan, arkana bakma, hayal kırıklığına uğrarsın.
Bazıları iyi bir küfrü hak etmek için o kadar çok emek veriyor ki, ‘Emeklerine saygı duyuyorum!’
Benimle konuşmak için akıllı olmalısın. Bana yetişmek için hızlı olmalısın. Beni geçmek mi istiyorsun? Şaka yapıyor olmalısın.

Anne Baba ve Aile ile ilgili Güzel sözler

Anne Sözleri
Anneler, her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar.Ostrovoski
Bir kadın, anne olana kadar çocuktur. Strindberg
Cennet annelerin ayakları altındadır. Hadis-i Şerif
Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz. Victor Hugo
Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Emile
Kadınlar zayıftır, ama analar kuvvetlidir. Victor Hugo
Kadının en büyük vazifesi analıktır. Atatürk
Baba Sözleri
Adettir; babanın topladığını oğlu saçar. Goethe
Babanın faziletleri, çocukların servetidir. Anatole France
Baba olduktan sonra göreceksiniz ki, kendi mutluluğunuzdan çok, çocuğunuzun mutluluğu ile mutlu olabilirsiniz. Balzac
Babanın gizlediği şey, oğulda açığa çıkar. Nietszche
Bir baba yüz evlada bakar da, yüz evlat bir babaya bakamaz.Gabrielle D'annunzio
Bir baba yüz öğretmene bedeldir. George Herbert
Bir babanın çocukların yapabileceği en büyük iyilik onların annelerini sevmektir. T.Hesburgh
En kötü babalar kimlerdir bilir misiniz? Gençliklerinde yaptıklarını unutanlar. Diderot
Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz. Victor Hugo
İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar.Goethe
İyiliklerin en iyisi, kişinin babasının dostu olanlara iyilik etmesidir.Hadis-i Şerif
Aile Sözleri
Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. Oscar Wilde
Aile, kralların bile giremediği bir kaledir. Emerson
Aile toplumun özüdür. Onu tahribe yönelen her şey toplumun tahribine yönelmiş demektir. Butler
Bir aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten hiç de daha kolay değildir. Montaigne
Bir memleketin yükselmesi, ev ve aile muhabbetine bağlıdır. Charles Dickens
Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Tolstoy
Her aile bir tarihtir. Hatta okumasını bilene göre bir destandır. A. Delamartine
Her ailede melekler de bulunur, şeytanlar da. Joseph Roux
Sizin hayırlı olanınız aile efradına hayırlı olanınızdır. Hadis-i Şerif
Anne Özlü Sözleri
*Ben annemi nasıl sevmem ki;o,beni bir müddet karnında,uzun bir zaman da kucağında,ölünceye kadar kalbinin şefkat köşesinde taşımıştır.Ona saygısızlık göstermekten daha aşağılık bir şey bilmiyorum.
Abdurrahman CÂMÎ (K.S.)
* Ana-babaya hürmeti bilmeyen,yediği sofradaki ekmeğe teşekkür etmeyen,insana kıymet vermeyen,şüphesiz dalâlettedir.
Prof.Mazhar OSMAN
* Babalarının taşkınlıklarını,çocukların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek fazîlet cevheri : Anne kalbidir.
A.şeref GüZELYAZICI
* Ana-baba âhı almak; Ana-baba âhının zehirini içen kurtulamaz.
Ali Fuat BAşGiL
* Anneler evlerin saâdet kaynağı;zevk-u safa ışığı,evlad tarlalarıdır.
Abrahasm LiNCOLN
* Anne kalbi çocuğun okuludur.
Henry WARD
* En harika ses anne sesidir.
Johann Wolfgang GOETHE
* Hayatta en hürmete lâyık varlık annedir.
Minuşehr
H i K M E T L E R :
* çocuğu doğuran,büyüten,ilk terbiyeyi veren anne,verdiği eserin ilk mes'ûlüdür.

* Ana başta taç imiş,her derde ilaç imiş. Bir evlat pir olsa da,anaya muhtaç imiş.

* üvey ana,kadın ruhunda şefkati idam eden bir sehpadır.

* Annesiz kalmak bir çocuk için en büyük acıdır.


* Ana hakkı ödenmez.

* Kahraman ,anadan doğar,at kısraktan.

* Ananın hayır duâsı,babanın bedduâsı tutar.

* Ana ile kızı kavga etmiş,aklı olan inanmamış.

* En yüksek sevgi Allah sevgisi,en iyi sevgi anne sevgisi.

karaktersiz insanlara söylenecek sözlerBilirsinizki İnsanı Etkiyelen En Güzel duygu Düşünceler Yazıların Derinligine Anlam Katan Sözlerdir. karaktersiz insanlara söylenecek sözler İle İlgili Sözleri ve Daha Fazlasını Sitemizi Takip Ederek İnceliyebilir. Begendiginizi sosyal paylaşım sitelerinde düşüncelerinizi Durumlarınızı paylaşa bilirsiniz.

http://sevgiliyeguzelsozleri.blogspot.com

yunus emre sozleriBilirsinizki İnsanı Etkiyelen En Güzel duygu Düşünceler Yazıların Derinligine Anlam Katan Sözlerdir. yunus emre sozleri İle İlgili Sözleri ve Daha Fazlasını Sitemizi Takip Ederek İnceliyebilir. Begendiginizi sosyal paylaşım sitelerinde düşüncelerinizi Durumlarınızı paylaşa bilirsiniz.

http://sevgiliyeguzelsozleri.blogspot.com

Güzel Sözler

Özlü Sözler

Resimli Sözler

Zinanın Suçu

Zina Eden Biri 3 Hastalıkdan Birine Mutlaka Yakalanır..

Zina yapanın başına 6 şey gelir Bu hastalıklar o kişide mutlaka görülür. Bunlardan 3 ü dünyada 3 ü ahirette Dünyada başına gelir 1- Yüzünün...