Hz Mevlana Sözleri-Kısa Mevlana Özlü Sözleri

hz mevlana sözleri resimli
hz mevlana sözleri resimli


"Kalp Sırrına Erenler; Neler Yapar, Bilir Misin...?"
"Kızmazlar... Küsmezler... Kırmazlar...
Kırılmazlar...
...Her Şeyde Bir Güzellik Bulurlar...
"Hiçbir Şeyi İnsanoğlundan Bilmezler ;
"Rab’binden Bilirler’ Her Şeyi ;Ondan Umup
Beklerler...
Ve, Susarlar...Susarak Konuşurlar..
MEVLANAhz mevlana sözleri 
Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır.

Ne zaman gökyüzüne Bir nefes Bir dua gönderdin de Ardınca  ona benzer bir iyilik gelmedi???

Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar.

Güneşin ışığı pisliğe vursa bile pislenmez, ışıktır o.

İstediğin kadar inançlıyım de namaz kıl, sadaka ver. Umut verip, güven aşılayıp da yarıyolda bıraktığın insanın gönül sadakasını her iki dünyada da veremezsin.

Aşk nedir, bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor.

Tam inanç aynası kesilen kişi, kendini görse bile, Tanrı’yı görmüş olur.

CahiI kişi güIün güzeIIiğini görmez, gider dikenine takıIırhz mevlana sözleri 
Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.

Her zaman doğruyu söyle, ama her zaman her doğruyu değil.

Aslında tesbih, seccade, tevbe, sofuluk, günahtan sakınma, bunların hepsi yolun başıdır. Hak yolcusu aldandı da bunları varacağı konak sandı.

Nasıl olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner?


hz mevlana sözleri 
Adam savaşmakla çetin er sayılmaz, öfkelendiği zaman kendini tutabilendir çetin.

Pirenin ısırışından meydana gelen yanış, seni yılan soktu mu yok olur gider.

Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap.


hz mevlana sözleri 

Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.

Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.

Göz iki, kulak iki, ağzımız ise tektir. Çok görüp, çok dinleyip, az konuşmak gerekir.

Aşk dediğin ya Allah'tan gelmeli. Ya Allah için olmalı. Ya da Allah'a ulaştırmalı; yoksa yerle bir olmalı.


hz mevlana sözleri 
Oruç tutmak güçtür, çetindir ama Allah’ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından, bir derde uğratmasından daha iyidir.

Aklın başına gelince pişman olacağın bir işi sakın yapma.

Pergel gibiyiz; bir ayağımız sımsıkı şeriata bağlı, Diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşıyoruz.

Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki.

Huzurunda bulunmayanlara bile böyle elbiseler, böyle yiyecekler verirse, kim bilir konuğun önüne ne nimetler koyar.

Allah mermere emir vermez.

Ey Tanrı kitabının nüshası insanoğlu! Sen, kainatı yaratan Hakk'ın güzelliğinin bir aynasısın!


hz mevlana sözleri 
Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.

Hırs, çirkinlikleri bile güzel gösterir.

Ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman, yıl gibi gelir.

Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar

Akıl bütün gidilecek yolları bilse bile, gene aşk yolunu bilemez, şaşırır kalır.

Geminin içindeki su, gemiyi batırır. Geminin altındaki suysa, gemiye arka olur.

Allah merhalesinde akıl beygirine yol yoktur.

Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.


hz mevlana sözleri 
Tavus kuşu gibi sadece kanadını görme, ayağını da gör.

Aşk, öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı ne de sonu vardır.

Bedenler, ağızları kapalı testilere benzerler. Her testide ne var? Sen ona bak.

Dil, anlamlara bir oluktur adeta, fakat nereden sığacak oluğa deniz?


hz mevlana sözleri 
Başkalarına imrenme, çok kimseler var ki senin hayatına imreniyorlar.

Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çalışır.

Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.

Yeryüzü ile dağda aşk olsaydı, gönüllerinde bir ot bile bitmezdi.

Bazen diyorum ki; "ne olacak söyle gitsin".. Sonra diyorum; "Söyleyince ne olacak, sus bitsin" ...

Resimler ister haberleri olsun,ister olmasın,hepsi de ressamın elindedir,o elden çıkar.

Bir kişi Allah'tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa; Allah da onu başkasına muhtaç etmez.

Eğri ayağın gölgesi de eğridir.


hz mevlana sözleri 
Bizim sözlerimizin hepsi nakit, başkalarınınki nakildir. Nakil, nakdin fer'idir.

Sıkıntı ve huzursuzluk mutlaka bir günahın cezası, huzur ise bir ibadetin karşılığıdır.

Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, Neye güldüğünden ise zekâsını ve seviyesini anla.

Hiçbir kafire hor gözle bakmayın. Müslüman olarak ölmesi umulur çünkü.

Ben kilitten seslenen bir kapı anahtarı gibiyim sanki. Sanır mısın ki benim sözüm sadece bir sözdür.

Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok.


hz mevlana sözleri 
Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir. Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır.

Kuru duayı bırak, ağaç isteyen tohum eker.

Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için değil.

Sarhoş, cinayeti yapar da sonra "özrüm vardı, kendimde değildim" der. Kendinde olmayış,kendiliğinden gelmedi sana,onu sen çağırdın.
Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.

Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun? Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi?

Ben, İnsanlara faydam dokunsun diye bu dünya zindanında kalmışım. Yoksa hapishane nerede, ben nerede? Kimin malını çalmışım?


hz mevlana sözleri 
Tahta içinde yaşayan kurt, o tahtanın fidan olduğu vakit ki halini bilir mi hiç?

Can, aşktan binlerce edep öğrenmede, öylesine edepler ki mekteplerde okunup öğrenilmesine imkan yok.

Bilgiye ulaştı mı ayak, kanat olur.

Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir.

Alışsan güvercin sallanan kamıştan kaçar mı hiç?O kamıştan göklere uçan yere alışmamış olan güvercin ürker,kaçar.

Cebi zengin fakat ruhu fakir olan insanın hali çok rezil! Çünkü o; herşeyin fiyatını bilir, değerini değil.


hz mevlana sözleri 
Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler

Çirkinlikle güzelliği görünüşle değil, akılla ayırt edin.

Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.

Mademki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun; bu, Allah’ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir.

Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının.

Sen değerinle ve düşüncenle, iki âleme de bedelsin, ama ne yapayım ki kendi değerini bilmiyorsun.

Denizde inciler derinde olur. Çerçöp sahilde olur.

Bazı insanlar vardır ki selam verirler ve selamlarından is kokusu gelir. Bazıları da vardır ki selam verirler ve onların selamından misk kokusu gelir.

Dostun yanına hediyesiz gitmek, buğdaysız değirmene gitmek gibidir.

Denizin kenarına kadar, ayakların izi vardır. Ama denize girdikten sonra ne iz kalır, ne işaret.


hz mevlana sözleri 
Durma! Çabuk gel. Gelmem deme! Ne evet demek yaraşır sana, ne hayır. Dostum, senin şanına sadece gelmek yaraşır.

Sen bizim suretimize (yüzümüze) değil, siretimize (ahlakımıza) bak.

Dün çimen benim ayaklarımın altında idi bugün üstümde bitiyor. Görüyor musun? Toprak günahlardan başka herşeyi örtüyor.

Ümit, güvenlik yolunun başıdır. Yolda yürümesen de daima yolun başını gözet. "Doğru olmayan şeyler yaptım." deme, doğruluğu tut. / O zaman hiçbir eğrilik kalmaz. / Doğruluk Musa’nın asası gibidir. Eğrilik ise sihirbazın sihrine benzer. Doğruluk ortaya çıkınca onların hepsini yutar.


hz mevlana sözleri 
Ey kardeşim! Sen fikirden ve düşünceden ibaretsin. Senin varlığın bunlardandır. Geri kalan sinir ve kemiktir ki, onlar hayvanlarda da vardır.

Gönlü ışık yakmayı, aydınlanmayı öğrenen kişiyi, güneş bile yakamaz. Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen benliğini yakıver.

Eden kendisine eder. Yapan bulur ve çeker. Unutma! Kazanmak koca bir ömür ister! Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter.

Yüz binlerce birbirine benzeyenleri seyret de aralarında ki yetmiş yıllık farka dikkat et. İki şey birbirine benzeyebilir: Acı su da berraktır, tatlı su'da...

Ey özden habersiz gafil! Sen hala kabukla öğünüyorsun!

Ömründen nasibin, kendini Sevgiliden mesut bulduğun andan ibarettir.

Ey Zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.

Şunu iyi bil ki safları yaran, her şeyi yenen aslanla savaşmak kolaydır; gerçek kahraman odur ki önce kendi nefsini yener.

Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin.

Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi hep yeşil ve güzeldir.

Güzel üslupla söz söyleyenleriz; Mesih'in talebesiyiz; nice ölülere tuttuk da can üfürdük biz.

Nice bilginler vardır ki gerçek bilgiden, hakiki irfandan nasipsizdirler. Bu ilim sahipleri, bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil.

Göz iki, kulak iki, ağzımız ise tektir. Çok görüp, çok dinleyip, az konuşmak gerekir.

Nice kişiler vardır ki dizimin dibindedirler, ama benim için sanki Yemen’dedirler. Yemen’de olan niceleri de vardır ki sanki dizimin dibindedirler.

Gözyaşının bile görevi varmış.. Ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış.

Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, hiç aramamak demektir.

Güzel söyle de halk, yüzyıllar boyunca okusun. Tanrı'nın dokuduğu kumaş ne yıpranır, ne eskir.

Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz.
Gökyüzünde, yıldızlar arasında parlak ay nasıl görünürse aşık da yüzlerce kişi arasında öyle görünür, o göründümü herkesin parlaklığı söner.

Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı.

İnsaf et, aşk güzel bir iştir! Onun bozulması, güzelliğini kaybetmesi, tabiatın kötü niyetli oluşundandır.

Allah ile olduktan sonra, ölüm de ömür de hoştur.

Her dil, gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır.

Bal yiyen, arısından gocunmaz.

Hiçbir mal sizin değil, neyi bölüşemiyorsunuz? Hiçbir can sizin değil, niye dövüşüyorsunuz?

Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez.

Hırs insanı kör ve ahmak eder. Bilgisiz hale sokar da ölümü kolaylaştırır.

Ne mutlu o kimseye ki kendi ayıbını görür.

Herkes dışını süslerken, sen içini, kalbini süsle. Herkes başkasının ayıbını araştırırken, sen kendi ayıplarınla meşgul ol.

İyiliği ve ihsanı tamamlamak, başlamaktan daha iyidir.


hz mevlana sözleri 
İnsanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.

Bu dünya bir tuzaktır, tanesi de arzular.

İstediğin kadar inançlıyım de namaz kıl, sadaka ver. Umut verip, güven aşılayıp da yarıyolda bıraktığın insanın gönül sadakasını her iki dünyada da veremezsin.

Balığa, denizden başkası azaptır.

Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır.

Soru da bilgiden doğar, cevap da.

Kötülerin kötülüklerine acıyın. Benliğin, kendini görüp beğenmenin etrafında dolaşmayın.


hz mevlana sözleri 
Adalet nedir? Ağaçları sulamak. Zulüm nedir? Dikene su vermek.

" Susamak ile Susmak çok benzerdir ; 
Birinde dilin, diğerinde Yüreğin' kurur.
...

Kendine gel, yepyeni bir söz söyle de dünya yenilensin! Sözün öylesine bir söz olmalı ki; Dünya'nın da sınırını aşmalı. Sınır nedir, ölçü ne? Bilmemeli!

Onun şekline, rengine bakma; azmine ve maksadına bak.

Korku erkektir, umut ise dişi; onlardan ölümsüz ve temiz şeyler doğar.


hz mevlana sözleri 
Surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak.

Ey-sevgili, ilacım de sensin, çarem de sensin.
Yüz parça olmuş gönlünnün nuru da sensin,
çaresiz gönlümde, senden başka ne varsa hepsi yok oldu,
Beni kimsesiz bırakma! Gel!

MEVLANA Sözleri Sayfa 2 tıkla


Mevlana Sözleri, En Güzel Mevlana Sözleri, Anlamlı Mevlana Sözleri, Çok Güzel Mevlana Sözleri, Anlamlı Mevlana Mesajlari, Mevlana Sözleri, Etkileyici Mevlana Sözleri, Full Mevlana Sözleri, Mevlana Sms'leri, Kısa Mevlana Sözleri, Kısa Anlamlı Mevlana Sözleri,En Anlamlı Mevlana Mesajları. Mevlanayla İlgili Kısa Sözler, Anlamlı Mevlana Sözleri, Etkili Mevlana Sözleri

Anne Baba ve Aile ile ilgili Güzel sözler

Anne Sözleri
Anneler, her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar.Ostrovoski
Bir kadın, anne olana kadar çocuktur. Strindberg
Cennet annelerin ayakları altındadır. Hadis-i Şerif
Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz. Victor Hugo
Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Emile
Kadınlar zayıftır, ama analar kuvvetlidir. Victor Hugo
Kadının en büyük vazifesi analıktır. Atatürk
Baba Sözleri
Adettir; babanın topladığını oğlu saçar. Goethe
Babanın faziletleri, çocukların servetidir. Anatole France
Baba olduktan sonra göreceksiniz ki, kendi mutluluğunuzdan çok, çocuğunuzun mutluluğu ile mutlu olabilirsiniz. Balzac
Babanın gizlediği şey, oğulda açığa çıkar. Nietszche
Bir baba yüz evlada bakar da, yüz evlat bir babaya bakamaz.Gabrielle D'annunzio
Bir baba yüz öğretmene bedeldir. George Herbert
Bir babanın çocukların yapabileceği en büyük iyilik onların annelerini sevmektir. T.Hesburgh
En kötü babalar kimlerdir bilir misiniz? Gençliklerinde yaptıklarını unutanlar. Diderot
Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz. Victor Hugo
İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar.Goethe
İyiliklerin en iyisi, kişinin babasının dostu olanlara iyilik etmesidir.Hadis-i Şerif
Aile Sözleri
Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. Oscar Wilde
Aile, kralların bile giremediği bir kaledir. Emerson
Aile toplumun özüdür. Onu tahribe yönelen her şey toplumun tahribine yönelmiş demektir. Butler
Bir aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten hiç de daha kolay değildir. Montaigne
Bir memleketin yükselmesi, ev ve aile muhabbetine bağlıdır. Charles Dickens
Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Tolstoy
Her aile bir tarihtir. Hatta okumasını bilene göre bir destandır. A. Delamartine
Her ailede melekler de bulunur, şeytanlar da. Joseph Roux
Sizin hayırlı olanınız aile efradına hayırlı olanınızdır. Hadis-i Şerif
Anne Özlü Sözleri
*Ben annemi nasıl sevmem ki;o,beni bir müddet karnında,uzun bir zaman da kucağında,ölünceye kadar kalbinin şefkat köşesinde taşımıştır.Ona saygısızlık göstermekten daha aşağılık bir şey bilmiyorum.
Abdurrahman CÂMÎ (K.S.)
* Ana-babaya hürmeti bilmeyen,yediği sofradaki ekmeğe teşekkür etmeyen,insana kıymet vermeyen,şüphesiz dalâlettedir.
Prof.Mazhar OSMAN
* Babalarının taşkınlıklarını,çocukların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek fazîlet cevheri : Anne kalbidir.
A.şeref GüZELYAZICI
* Ana-baba âhı almak; Ana-baba âhının zehirini içen kurtulamaz.
Ali Fuat BAşGiL
* Anneler evlerin saâdet kaynağı;zevk-u safa ışığı,evlad tarlalarıdır.
Abrahasm LiNCOLN
* Anne kalbi çocuğun okuludur.
Henry WARD
* En harika ses anne sesidir.
Johann Wolfgang GOETHE
* Hayatta en hürmete lâyık varlık annedir.
Minuşehr
H i K M E T L E R :
* çocuğu doğuran,büyüten,ilk terbiyeyi veren anne,verdiği eserin ilk mes'ûlüdür.

* Ana başta taç imiş,her derde ilaç imiş. Bir evlat pir olsa da,anaya muhtaç imiş.

* üvey ana,kadın ruhunda şefkati idam eden bir sehpadır.

* Annesiz kalmak bir çocuk için en büyük acıdır.


* Ana hakkı ödenmez.

* Kahraman ,anadan doğar,at kısraktan.

* Ananın hayır duâsı,babanın bedduâsı tutar.

* Ana ile kızı kavga etmiş,aklı olan inanmamış.

* En yüksek sevgi Allah sevgisi,en iyi sevgi anne sevgisi.

instagram Resimli sözleriBilirsinizki İnsanı Etkiyelen En Güzel duygu Düşünceler Yazıların Derinligine Anlam Katan Sözlerdir. instagram sözleri pinterest İle İlgili Sözleri ve Daha Fazlasını Sitemizi Takip Ederek İnceliyebilir. Begendiginizi sosyal paylaşım sitelerinde düşüncelerinizi Durumlarınızı paylaşa bilirsiniz.

http://sevgiliyeguzelsozleri.blogspot.com

Yalnız Olmak Video

Yalnız Olmak Adlı Video Klip De Kullanılan Resimler
İntikam ile ilgili sözler


intikamla ilgili sözler,intikam ile ilgili güzel sözler, intikam ile ilgili atasözleri,intikam üzerine sözler,intikamla ilgili güzel sözler,intikam ile ilgili özlü sözler

1.Merhamet, her vakit intikamdan daha asildir. ( Shakspeare )

2.Yiğitlik intikam almakta değil, tahammül göstermektedir. ( Shakspeare )

3.Bir insanın içinde intikam almak arzusu varsa, onu iş başına getirmek, bir delinin eline kılıç vermekten farksızdır. ( Candinal de Richelieu )

4.Hep intikam almayı kuran bir kimsenin yarası, kapanacağına işler. ( Bacon )
 

sevgiliyeguzelsozleri.blogspot.com.tr

İrade ile ilgili sözler


irade ile ilgili özlü sözler,iradeyle ilgili sözler,irade ile ilgili güzel sözler

1.İnsanı büyük veya küçük yapan kendi iradesidir. ( Schiller )

2.Bedenimiz bizim bahçemizdir irademiz de onun bahçıvanı. ( Shakspeare )

3.Bir irade, kendisinden daha güçlü bir irdeye karşı koyamaz. ( Dante )

4.İradene hakim, vicdana esir ol. ( Aristo )

5.İrade, kötü talihi yener. ( Alexis Kivi )
 

sevgiliyeguzelsozleri.blogspot.com.tr

İş ile ilgili sözler


iş ile ilgili özlü sözler,iş hayatı ile ilgili sözler,iş ile ilgili özdeyişler,iş ile ilgili güzel sözler,iş hayatı ile ilgili özlü sözler,işle ilgili anlamlı sözler,iş üzerine sözler,iş hakkında güzel sözler

1.İşi, sonu taçlandırır. ( Lesage )
2.Dene altunu mihenk taşında, dahi insanı bir iş başında. ( Şinasi )
3.Büyük işler başarmak isteyen kimse, ölüm yokmuş gibi yaşamalıdır. ( Vuvenargues )
4.İnsan'ın mevkiine göre yaptığı işlerin de ismi değişir. ( Moliere )
5.İşler iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar, yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar. ( Aristoteles )
6.Hangi büyük iş vardır ki, ilk başladığı zaman bir " ifrat " sayılmasın? ( Stendhal )
7.İş, biz can sıkıntısı, kötülük ve ihtiyaç gibi üç büyük felaketten uzak tutar. ( Bossuet )
8.İşine bağlı olan insanın kafasına düşünceler kendiliğinden doğar. ( Henry Ford )
9.Bir metre iş yapmayı bir kilometre söz vermeye değişmem. ( James Howel )
10.Büyük işlerde herkese yaranmak zordur. ( Solon )
11.Kötü işler, üstlerini bütün dünya örtse, yine kendilerini belli ederler. ( Shakspeare )
12.Kendi işi için efendi olmayı beceremeyen, başkasına hizmetçi olur. ( Şehabeddin Ahmed )
13.Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. ( Peter Marshall )
14.En büyük işler büyük hayaller kurma özelliği olan insanlarca başarılmıştır. ( William Russell )
 

sevgiliyeguzelsozleri.blogspot.com.tr

İyilik ile ilgili sözler


iyilik ile ilgili güzel sözler,iyilik ile ilgili atasözleri,iyilikle ilgili sözler,iyilik üzerine özlü sözler,iyilik hakkında sözler

1.İyilik, insanlık san'atıdır. ( Nizami )
2.Güneş, ışık ve sıcağından başkalarını faydalandırmak için kendine yalvarılmasını beklemez. Sen de güneş gibi ol, beklenilen iyiliği istenilmeden yap. (Epictetos )
3.İyilik, insanları birbirine bağlayan altın zincirdir. ( Gothe )
4.İnsan, hayatında yaptığı iyilikler kadar mutlu olur. ( Şehabeddin Ahmed )
5.Herşeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz. ( J.J.Rousseau )
6.İyilik yapma kabiliyetinde olup da yapmayan insan suç işlemiş sayılır. ( Pestalozzi )
7.Her türlü kötülüğü yapmaya muktedir iken kötü bir şey yapmamak: İşte budur iyilik. ( Andre Gide )
8.Vahşi hayvan tuzakla, ademoğlu iyilikle avlanabilir. ( Sadi )
9.Fenalığa mani olmak da iyilik yapmak sayılmaz mı? ( Descartes )
10.Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği zerafetle yapmak da lazımdır. ( Diderot )
11.İyilik hiçbir zaman boşa gitmeyen tek yatırımdır. ( Thoreau )
12.İyiliğinize inanılmasını isterseniz, siz iyiliğinizden hiç söz etmeyin. ( Pascal )
13.İyilik düşünmek bizi cesaretle yaşatır. ( Goethe )
14.Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir. ( Heinrich Heine )
15.İnsan Allah'a, ancak öteki insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir. ( Çiçero )
16.İyiliği ve ihsanı tamamlamak, başlamaktan daha hayırlıdır. ( Mevlana )
17.İyi adam olmak için kimseye kötülük etmemek yetmez, iyilik etmesini de bilmelidir. ( Fenelon )
18.Ruhun yüksekliği, ne zeka, ne zafer, ne de aşk ile ölçülemez. O ancak iyilike mukayese edilebilir. ( La Cordaire )
19.İyi bir adam gördüğümüz vakit, onu taklit etmeye çalışın. Kötü adam gördüğünüz vakit onun kusurlarını kendinizde arayın. ( Confucius )
20.Daha iyi, iyinin düşmanıdır. ( Voltaire )
21.Kendi iyiliğinizi isterseniz iyi kimselerle dost olun, çünkü kötü bir arkadaş edinmektense yalnız kalmak daha iyidir. ( George Washington )
22.Bir adamın zengin olup olmadığını herkes merak eder de, iyi olup olmadığını kimse araştırmaz. ( Herrick )
23.Yine ben bir öğüt aldım pirimden, iy(i)lik ettiğinden sakın kendünü. ( Köroğlu )
24.Menfaat karşılığı yapılan iyilik,iyilik değildir. İyilik sebeb ve sonuç zincirinin dışındadır. ( Tolstoy )
25.İyiliği, hiçbir şahsi menfaat gözetmeden, sırf iyilik olsun diye yapmalıyız.(Confucius )
26.Bir ana binlerce inek arasında kendi anasını nasıl seçer ve bulursa, insanın yaptığı iyilik ve kötülükler de eninde sonunda gelir onu bulur. ( Pançatantra )
27.Zayıf olduğundan dolayı iyilik yapanlar, bir başa durumda kötülük de yapabilirler. ( Senancour )
28.İyiliği, yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes forumdas.net ( Cenap Şehabeddin )
29.Sefillere bakmaktansa, nankörlüğe hedef olmak evladır. ( La Bruyere )
30.Bir fakiri giyindirdikten sonra hakir görürsen onu tekrar soymuş gibi olursun. ( Philemon )
31.Bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli o kimseyi minnet altında bıralmayanıdır. ( Balzac )
32.İnsanlar böyledir işte, ettikleri önemsiz iyilikleri pahalıya satarlar. ( Cardinal de Richelieu )
 

sevgiliyeguzelsozleri.blogspot.com.tr

Güzel Sözler

Özlü Sözler

Resimli Sözler

Zinanın Suçu

Zina Eden Biri 3 Hastalıkdan Birine Mutlaka Yakalanır..

Zina yapanın başına 6 şey gelir Bu hastalıklar o kişide mutlaka görülür. Bunlardan 3 ü dünyada 3 ü ahirette Dünyada başına gelir 1- Yüzünün...